تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …لیزر موهای زائد میسمون مدل MS-208Bتولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …تست ورزش NORAV آمریکا/آلمان

غربالگری کرونایی بیش از ۹ هزار مسافر در مرزهای ایران طی یک روز