مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …اجرای کلیه فعالیتهای عمرانی

ایرانی‌ها ۷ برابر فرانسوی‌ها دورریز مواد غذایی دارند