عایق صوتیچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …برس سیمی

ضرر ۱۱۰ میلیارد دلاری خودروسازان از کمبود تراشه