سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومتولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …عایق صوتیدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

وزیر بهداشت: داروهای فاویپیراویر و رمدسیور به اندازه کافی در داروخانه ها توزیع شود