هدر کلگی آب برج خنک کنندههولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …المنت رطوبتی هوشمند

کاهش ٥٠ درصدی بارش‌ها؛ برق آبی‌ها کم آوردند