باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)تولیدی آسانسور ، نصب آسانسورال ای دی خطی 4014 مگا

هیئت دولت تخصیص سهمیه بنزین نوروزی را اعلام نکرده است