اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اعضای هیئت وزیران در حیاط دولت چه گفتند؟