۹ کشته و ۱۶ زخمی در محور کاشان به قم

۹ کشته و ۱۶ زخمی در محور کاشان به قم