اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استفاده از دوربین تصویربرداری حرارتی برای نجات زیر آوار ماندگان در ترکیه