هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتنمایندگی گودمندوزینگ پمپ .مترینگ پمپتعمیر تلویزیون پاناسونیک

همایش دستاوردهای هوش مصنوعی در حوزه های علمیه