فروش دیگ بخار اقساطارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …زبان اسپانیایی شرق تهران- تدریس …