برگزاری مراسم سنتی «چَمَر» و گرامیداشت رشادت‌های شهدای عشایر استان ایلام

برگزاری مراسم سنتی «چَمَر» و گرامیداشت رشادت‌های شهدای عشایر استان ایلام