اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران در کنار مردم افغانستان