طراحی و ساخت تخصصی انواع قالب بادی …تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …تحصیل در کانادا اخذ ویزای توریستی 5 ساله کانادا …

برداشت گلرنگ از مزارع شهرستان مبارکه