مسابقات قایقرانی اسلالوم بانوان کشور در کرج برگزار شد

مسابقات قایقرانی اسلالوم بانوان کشور در کرج برگزار شد