ساک پارچه ای (کیسه سوزنی).کیسه …گروه ساختمانی آروین سازهازمون پیوست به همسر هلندیتجهیزات ضدعفونی کننده بدون نیاز …

۲۷ دى، سالگرد شهادت شهید نواب صفوی