یادواره عملیات غرور آفرین مرصاد با حضور فرمانده کل سپاه