اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هزینه آب و برق مصرفی وزیر نیرو ماهانه چقدر است ؟