اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همگرایی دمشق و ریاض، استقبال دوستان و نگرانی دشمنان