ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانتعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هاردپله گرد فلزی آس استپحفاظ استیل

کارخانه‌ای که از نو ساخته شد