کشف بیش از ۵ میلیارد ریال سوخت قاچاق
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از ۵ میلیارد ریال سوخت قاچاق و دستگیری یک نفر در این زمینه، خبر داد. به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی به دنبال اقدامات پیشدستانه پلیس امنیت اقتصادی و فعالیت فردی در محدوده اتوبان امام رضا مبنی بر راه اندازی کارگاه غیرمجاز تغلیظ و استحصال سوخت با استفاده از مخزن های سوخت حرارتی و سرد کننده،  برای انتقال گازوئیل بصورت قاچاق و غیرمجاز، ماموران برای برخورد قانونی، وارد عمل شدند. وی افزود: پس از بازرسی از این کارگاه مشخص شد هشت مخزن ۳۰ هزارلیتری در این محل دپو شده است، همچنین دو مخزن ۳۰ هزار لیتری حرارتی (بویلر) و  دو مخزن ۴۰هزار لیتری سرد کننده نیز فعال هستند که پس از بازرسی حدود ۱۰۰هزار لیتر فرآورده نفتی از نوع گازوئیل کشف و مالک اصلی کارگاه نیز شناسایی و دستگیر شد. گودرزی اظهار داشت: صاحب ملک اعلام کرد که دو ماه است این کارگاه راه اندازی شده و سوختها را از منابع مختلف و خودروهای عبوری تهیه می کنم؛ با هماهنگی قضائی ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل کشف شده در همان محل به عوامل شرکت نفت تحویل داده شد که براساس اعلام کارشناسان این شرکت، ارزش ریالی این فرآورده های نفتی ۵ میلیارد ریال برآورد می شود. انتهای پیام/