آموزش تخصصی تنبک در تهرانپارسکلینیک پوست ومووزیبایی تهرانشرکت مهندسان مشاور آژند - طراحی …دستمال الکلی سایز بزرگ 10-16 ضد …

انتخاب هیات رئیسه جدید خانه احزاب را می‌پذیرم
نماینده احزاب ملی در کمیسیون ماده ده احزاب با اشاره شائبه‌های پیش آمده در انتخابات خانه احزاب گفت: برای حفظ انسجام و جلوگیری از تنش انتخاب هیات رئیسه جدید خانه احزاب را می‌پذیرم. به گزارش ایلنا، "قدرتعلی حشمتیان" نماینده احزاب ملی در کمیسیون ماده ده احزاب و رئیس ادوار خانه احزاب ایران درباره شائبه‌های مطرح راجع به انتخابات خانه احزاب گفت: با توجه به اعلام آقای "جمال عرف" رئیس کمیسیون ماده ده احزاب و معاون سیاسی وزارت کشور، درمورد دخالت نکردن وزارت کشور در امور خانه احزاب وحل وفصل مشکلات داخلی آن توسط شورای مرکزی خانه احزاب ایران، علی رغم اینکه دلایل کافی برای ابطال وجود دارد و هنوز هم معتقدم که ریاست آقای دکتر صدر مورد تایید فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان خانه احزاب نبوده و نیست، اماچون رییس کمیسیون ماده ده احزاب انتخاب هیآت رییسه جدید را درست دانسته‌اند، لذا برای بقای خانه احزاب و جلوگیری از تنش از همراهان خود در فراکسیون مستقلین  و اعتدال‌گرایان خواست که با دو فراکسیون دیگر اعم از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان همکاری کنند. رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران از صدر خواست اکنون که به هر دلیل بعد از سال‌ها همکاری با اصوال‌گرایان، از جریان اصول‌گرایی فاصله گرفته وبه جمع مستقلین و اعتدالگرایان ایران پیوستهاند، ‌امیدوارم دراین راستا ثابت قدم و منافع فراکسیون مستقلین واعتدال‌گرایان را برمنافع جریان قبلی خود(اصولگرایان)ترجیح داده و در آینده از این شاخه به آن شاخه پریدن را مرود بدانند. دبیرکل حزب مستقل واعتدال ایران در ادامه خطاب به صدر افزود: شعار ما مستقلین واعتدالگرایان و اعتقاد قلبی ما با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب که فرموده‌اند: خیردنیا وآخرت شما دراینست که آزادومستقل باشید، بوده وهست، لذا باتوجه به این فرمایشات وهمچنین به دور از افراط و تفریط برای برای پیشبرد امور خانه احزاب تلاش کنند وحداقل کارهای زمان ریاست مستقلین و اعتدالگرایان را دنبال کنند.