کلید مینیاتوری زریردستگاه خشک کن زعفران دهگان پرساینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …از نرم افزار خود برای کسب فروش …

اعضای شورای شهر تهران مشخص شد+ اسامی
رئیس ستاد انتخابات استان تهران اسامی اعضای منتخب شورای شهر تهران را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار ایلنا، تهران شکراله حسن بیگی در مورد اعضای شورای شهر تهران گفت: طبق قانون اعضای شورای شهر تهران شامل ۲۱ نفر اعضای اصلی و ۱۱ نفر علی البدل است. وی با اشاره به اسامی افراد برگزیده برای شورای شهر تهران افزود: بر اساس بیشترین آرا کسب شده اعضای اصلی شورای شهر تهران عبارتند از: مهدی چمران با ۴۷۶۲۸۲ رای، پرویز سروری با ۳۶۲۹۲۰ رای، نرجس سلیمانی۳۵۶۷۰۹ رای، حبیب کاشانی ۳۲۶۱۳۲ رای، محمد آخوندی با ۳۲۵۸۵۷ رای، ناصر امانی با ۳۱۴۷۰۷ رای، مهدی پیرهادی با ۳۱۲۸۱۵ رای، مهدی بابائی با ۳۰۹۵۶۹ رای، سید جعفر تشکری هاشمی با ۲۹۹۷۴۶ رای، سید احمد علوی با ۲۹۷۱۶۸ رای، مهدی اقراریان با ۲۹۶۹۴۰ رای، مهدی عباسی با ۲۹۶۴۶۳ رای، علیرضا نادعلی شهرستانکی با ۲۹۴۷۲۶ رای، احمد صادقی با ۲۹۱۴۷۴ رای، سید محمد آقامیری با کد ۱۵۶۵ و با ۲۸۸۴۳۳ رای، میثم مظفر با ۲۸۷۷۸۵ رای، زهرا شمس احسان با ۲۷۹۸۷۰ رای، نرگس معدنی پور با ۲۷۶۱۲۶ رای، علی اصغر قائمی با ۲۷۴۰۰۴ رای، سوده نجفی با ۲۶۵۶۰۷ رای، جعفر بندی شربیانی با ۲۵۵۸۵۴ رای. رئیس ستاد انتخابات استان تهران در مورد اسامی اعضای علی البدل گفت: جعفر فرجی با ۷۴۲۹۴ رای، سید مهدی زری باف با ۶۶۴۰۸ رای، حسین قرائی با ۵۵۹۷۰ رای، سید محمد آقامیری با کد ۱۵۶۶ و با ۵۵۵۸۴ رای، اسماعیل احمدی با ۵۴۲۶۸ رای، مرتضی طلایی با ۴۷۰۵۸ رای، سید مرتضی محمودی با ۴۷۰۴۴ رای، مجید حسینی با ۴۶۵۶۷ رای، حامد علامتی با ۴۳۸۵۸ رای، عرفان خسرویان چم پیری با ۳۹۵۳۶ رای، محمد خزاعی فدافن با ۳۹۲۹۲ رای.