آجیل و خشکبار ساشاخوش بو کنندهای هواتور کیش قیمت مناسبچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcr

تداوم اعتراض کارگران ترکیه به اخراج‌های دسته‌جمعی‌
در فاز جدید اعتراضات کارگران در ترکیه، آنها دست به تجمع، برگزاری کنفرانس و سخنرانی زده‌اند و خواستار بازگشت به کار و حق برخورداری از اتحادیه هستند. به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از اتحادیه جهانی کارگران غذا، کشاورزی و هتلداری (IUF)، از چند روز پیش تاکنون کارگران اخراج شده در کارگیل ترکیه مقابل کارخانه بورسا اورهاگزی که یک کارخانه تولید مواد از نشاسته است، دست به اعتراض و تحصن زده‌اند. دلیل اخراج گروهی این کارگران، عضویت آنها در اتحادیه سراسری کارگران ترکیه به نام تگیدا ایس (Tekgida-Is) است. با اینکه مدت زمان زیادی از اخراج دسته‌جمعی این کارگران یعنی حدود ۸۴۶ روز می‌گذرد اما  آنها از مطالبه خود در چهارچوب اتحادیه‌ای و حق برخورداری کارگران از اتحادیه، حتی در دوره کرونا و قرنطینه عمومی دست نکشیدند. طی فاز جدید اعتراضات، این کارگران تاکنون ۴ روز است دست به تجمع، برگزاری کنفرانس و سخنرانی زدهاند و خواستار بازگشت به کار و حق برخورداری از اتحادیه و تشکل صنفی خود هستند. این کارگران در عملی خلاقانه به سوی مشتریان و شرکتهایی که مواد اولیه را برای آنها تهیه میکردند، حرکت کرده و خواهان همراهی آنها با اعتراضات خود شدند.