دستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …آموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …تامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)

اعلام زمان پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۹
مدیر هماهنگی و سخنگوی کارگروه ٣١ نفره پیگری مطالبات بازنشستگان با ارسال پیامی اعلام کرد که پاداش پایان خدمت کلیه بازنشستگان سال ١٣٩٩ تا آخر تیر ماه توسط همین دولت پرداخت می‌شود. به گزارش ایلنا، فرج کمیجانی با انتشار پیامی در فضای مجازی، ضمن تایید خبر محمدباقر نوبخت در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت کلیه بازنشستگان سال ١٣٩٩ تا پایان عمر دولت دوازدهم از پرداخت آن تا پایان تیرماه خبر داد.  وی که خود این خبر را به نقل از محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، تاکید کرد: 100 درصد پاداش‌ها تا پایان تیرماه ١٤٠٠ پرداخت خواهد شد.