هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتگچ سفید کاری با کیفیت روکار و زیرکار …وان بادیدستگاه قلاویززنی

تدوین طرح تشکیل اندیشکده آینده‌نگاری وزارت کار
طرح تشکیل «اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از سوی معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه ارائه شد. به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، به دنبال دستور محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مبنی بر تدوین فرایندی سازماندهی شده و هدفمند برای درک و تجمیع انتظارات متفاوت بازیگران عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ترسیم چشم‌انداز‌های استرتژیک آینده، معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه موظف شد تا طرحی در این زمینه ارائه کند. ضرورت وجود یک برنامه ملی آینده نگاری در دو بعد ایده‌پردازی و اجرا، مبنای اصلی شکل‌گیری طرح «اندیشکده آینده‌نگاری» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اولویت‌بندی گزینه‌های در دسترس، شناسایی تهدیدها و فرصت‌های بالقوه در آینده، ایجاد ساختار و فرهنگ تحقیق و بررسی موضوعات و ارائه سناریوهای مختلف تأثیرگذار بر آینده از قبیل مسائل مربوط به بازار کار و محیط کسب و کار، اقتصاد و سرمایه‌گذاری، آینده رفاه و تامین اجتماعی، مطالعات جمعیتی، جامعه اطلاعات، پیشرفت و تحول آموزش‌ها و مهارت‌ها، تغییرات فناوری رویکرد «اندیشکده آینده نگاری» به شمار می‌رود.    در این طرح، معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرکز اصلی آینده‌نگاری شناخته می‌شود که به صورت مستمر به پایش پیشرفت فعالیت‌ها و پروژه‌های آینده نگاری می‌پردازد. این معاونت نمایندگان دائمی، ازجمله رؤسا و دبیر‌های کمیته‌ها را معرفی و تعیین می‌کند. در این طرح، پیشنهاد تشکیل دبیرخانه اندیشکده آینده‌نگاری، کمیته‌های آن و همچنین تجربیات بین‌المللی در این زمینه تشریح شده است. گزارش کامل این طرح را از اینجا دریافت کنید.