فرچه غلطکینمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …برس صنعتیپیش دبستانی ودبستان دکتر حسابس

مخاطبان از طرح زمستانه استقبال خواهند کرد
سیدمحمد مولانا با اشاره به اینکه همیشه استقبال مردم از طرح‌های فصلی فروش کتاب خوب است، گفت: حال که بیماری کرونا در کشور وجود دارد و تعطیلات عید نیز پیش روست همچنان مخاطبان از طرح زمستانه کتاب استقبال خواهند کرد. به گزارش ایلنا، سید محمد مولانا مدیر کتابفروشی «دنیای کتاب» در استان قم درخصوص طرح زمستانه کتاب اظهار کرد: اصولا اسفندماه فروش کتابفروشان خوب است و مخاطبان در این ماه کتاب می‌خرند از این رو اگر طرح زمستانه کتاب در زمان دیگری برگزار می‌شد، بهتر بود. وی افزود: به ویژه اکنون که نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیز در بهمن ماه برگزار شد کمی بر فروش کتابفروشی اثر می‌گذارد؛ به طور کلی اگر طرح‌های توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی‌ها (طرح‌های فصلی فروش کتاب) به موقع اجرا شوند بسیار مفید خواهند بود. سیدمحمد مولانا با اشاره به این که همیشه استقبال مردم از طرح‌های فصلی فروش کتاب خوب است، در پایان بیان کرد: حال که بیماری کرونا در کشور وجود دارد و تعطیلات عید نیز پیش روست همچنان مخاطبان از طرح زمستانه کتاب استقبال خواهند کرد، اما ممکن است باتوجه به برگزاری نمایشگاه مجازی کمی کاهش داشته باشد. طرح زمستانه کتاب از نهم اسفند تا شانزدهم اسفند ماه در کتابفروشی‌های عضو طرح در سراسر کشور برگزار می‌شود.