افشاگری حنیف عمران زاده از پیشنهاد سنگین به او برای پنالتی دادن در دربی (ویدیو)

افشاگری حنیف عمران زاده از پیشنهاد سنگین به او برای پنالتی دادن در دربی (ویدیو)