اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گزارش رفع تحریم‌ها در کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی بررسی می‌شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با موضوع بررسی مذاکرات هسته‌ای گفت: نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم گزارش دولت از متن در حال گفتگو در مذاکرات وین را بررسی خواهند کرد. به گزارش ایلنا، ابوالفضل عمویی در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در رابطه با موضوع بررسی مذاکرات هسته ای بود، گفت: در این جلسه نمایندگان نظرات خود را درباره نحوه ادامه پیگیری موضوع مذاکرات هسته ای ارائه کرده و گزارش‌هایی که در این خصوص به کمیسیون رسیده بود در این جلسه بررسی شد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم راهکار و رویکرد خود را در مسأله هسته ای با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ارائه کرده که نقشه راه ما در مواجهه با مذاکرات هسته ای است. وی در ادامه ماده ۷ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را یکی از نکات کلیدی این قانون دانست و افزود: بر این اساس دولت موظف است گزارش رفع تحریم ها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که نتیجه آن پس از بررسی در کمیسیون های امنیت ملی و انرژی، با پیوستی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد که نمایندگان در مورد اجرای این قانون و نحوه ادامه برنامه هسته ای کشور تصمیم گیری کنند. عموئی در ادامه با بیان اینکه نگاه مجلس به موضوع بررسی مذاکرات هسته ای با توجه به انتفاع اقتصادی مردم و رفع موانع تجارت خارجی است، عنوان کرد: بر این باوریم که مذاکرات باید منجر به رفع  تحریم ها شود به نحوی که انتفاع اقتصادی و فواید تجارت خارجی برای تجار کشور و اهالی اقتصاد فراهم شده و منفعت آن به مردم برسد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس نیز به عنوان نمایندگان مردم گزارش دولت از متن در حال گفتگو در مذاکرات وین را بررسی خواهند کرد و اگر به جمع بندی نهایی برسد حتما در تعامل میان دولت و مجلس با رویکرد همدلانه مورد توجه قرار خواهد گرفت. انتهای پیام/