دستگاه تسمه کشموسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …آموزش تخصصی ویولن در تهرانپارسدفتر ترجمه رسمی آینده شماره پروانه …

امضای توافقنامه میان عراق و لبنان برای فروش سوخت در مقابل دریافت کالا
عراق توافقنامه‌ای را با لبنان برای فروش هزار و ۱۰۰ کیلوگرم سوخت در ازای دریافت کالا و خدمات از این کشور امضا کرده است. به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، عراق توافقنامه‌ای را با لبنان برای فروش هزار و ۱۰۰ کیلوگرم سوخت در ازای دریافت کالا و خدمات از این کشور امضا کرده است. این توافق به عنوان اقدامی حیاتی برای ادامه کار نیروگاه‌های برق در لبنان تلقی می شود. لبنان با خاموشی های مداوم برق روبه‌روست. ذخایر ارزی لبنان خالی است و عراق پذیرفته که پرداخت به صورت تهاتری و در مقابل دریافت کالا انجام شود.   انتهای پیام/