اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۵۳ درصد از جمعیت کل کشور تحت پوشش تامین اجتماعی است