غیبت ما در اجلاس‌های چندجانبه، اراده دیگران را به کرسی می‌نشاند/ مردم افغانستان از ایران توقع نقش‌آفرینی فعال دارند/ ایران در موضوع افغانستان صاحب‌حق و نظر است
رئیس پیشین ستاد افغانستان وزارت امور خارجه گفت: غفلت و غیبت در هر اجلاسی در خصوص مساله افغانستان، حاصلی جز این ندارد که دیگران در غیاب ما اراده خودشان را به کرسی می‌نشانند. غفلت از اجلاس‌های چند‌جانبه هیچ‌گاه مورد تائید نبوده و هیچ دستاوردی برای ما نداشته است. علی‌اکبر فرازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در تحلیل برگزاری نشست روسیه، چین،‌ آمریکا و پاکستان در خصوص تحولات افغانستان در تاریخ بیستم اکتبر و در پاسخ به سوالی درباره لزوم حضور ایران در همه روندهای مرتبط با مساله افغانستان گفت: براساس آن چه در اخبار اعلام شده است کشورهای دخیل در مساله افغانستان به زودی اجلاسی را در مسکو برگزار خواهند کرد و من امیدوارم جمهوری اسلامی ایران در سطح بالا در این اجلاس مشارکت داشته باشد چراکه غفلت و غیبت در هر اجلاسی در خصوص مساله افغانستان، حاصلی جز این ندارد که دیگران در غیاب ما اراده خودشان را به کرسی می‌نشانند. غفلت از اجلاس‌های چند‌جانبه هیچ‌گاه مورد مورد تائید نبوده و هیچ دستاوردی برای ما نداشته است. وی ادامه داد: به طور خاص در اجلاسی در خصوص مسأله افغانستان که به طور مستقیم با امنیت و مرزهای ما مرتبط است و کشورهای دیگر از راه‌های بسیار دورتر از منطقه در آن حضور پیدا می کنند، ما به عنوان صاحب حق و صاحب نظر در مساله چرا باید غایب باشیم. امیدوارم که جمهوری اسلامی ایران که در این موضوع حرف برای گفتن دارد، حضوری قوی در اجلاس مسکو داشته باشد که به طور مشخص به آینده مسائل مرزی و امنیتی ما مربوط است و باید بدانیم دیگران چه اقداماتی را در دستور کار دارند. قطعا قدرت‌های بزرگ از جمله روسیه، از عدم حضور ما در این اجلاس استقبال می‌کنند. وی افزود: ما از ابتدای تحولات افغانستان از سه دهه گذشته همواره در کنار مردم این کشور بودیم و همیشه سعی کرده‌ایم مشکلی از مشکلات‌شان را حل کنیم حالا که این مشکل حادتر شده و مردم افغانستان به طور عام و شیعیان به طور خاص دلخوش به پشتیبانی ایران هستند، چرا باید امروز شاهد حضور فعال ما در روندهای مرتبط با کشورشان نباشند. من فکر می‌کنم هم شیعیان، هم هزاره‌ها و تاجیک‌ها و هم کل مردم افغانستان از ما می‌خواهند بسیار فراتر از کشورهایی که سابقه کشتار و ویرانی در کشورشان دارند، به عنوان کشوری که سابقه دوستی با افغانستان داریم در همه اجلاس‌ها شرکت داشته باشیم و من بسیار تعجب خواهم کرد اگر ما در این اجلاس شرکت نکرده و خودمان به دست خودمان از یک حق بزرگی محروم شویم. ما خودمان هم باید پایه‌گذار اجلاس‌های جندجانبه در تهران باشیم و رایزنی ما در خصوص مساله افغانستان باید بسیار فعال باشد تا همه کشورها و همه سازمان‌های بین‌المللی ایران را در خصوص موضوع همسایه شرقی خود صاحب نظر بدانند.    این دیپلمات پیشین همچنین در پاسخ به این سوال که در حالیکه اماکن دیپلماتیک ایران در افغانستان فعال بوده و ارتباطات سیاسی و اقتصادی میان دو کشور برقرار است، مطرح شدن مسأله شناسایی به چه معناست، گفت: موضع و شعار محوری که جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن حرکت می‌کند تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه نیروها در افغانستان است. ما به این شعار معتقد و پایبند هستیم چراکه یک گروه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات این کشور را حل کند. در صورت تحقق این امر تهران قطعا مشکلی برای همکاری با دولت کابل ندارد. تحولات به قدری پرسرعت است که ما باید مراقب باشیم تا در برابر عمل انجام شده قرار نگیریم. الان به نظر می‌رسد همه بازیگران از جمله آمریکا، چین و روسیه و با تاکید فراوان، ترکیه تماس‌های گسترده‌ای را با طالبان در پشت پرده آغاز کرده‌اند و این تماس‌ها نباید منجر به این شود که سایر کشورها به اهداف خود برسند و جمهوری اسلامی ایران غایب باشد.  انتهای پیام/