مجموعه ترجمه رسمی تکسیمساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانتامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سخت

جایزه طلایی تایوانی‌ها برای مجموعه پوستر گرافیست ایرانی
مجموعه پوستر «بهرام غروی‌منجیلی» گرافیست ایرانی جایزه طلایی انجمن مراقبت‌های بین‌المللی پیوند اعضای بدن تایوان را از آنِ خود کرد. به گزارش خبرنگار ایلنا،  «بهرام غروی‌منجیلی» گرافیست ایرانی با مجموعه پوستر «زخم سرخ» جایزه طلایی مسابقه طراحی پوستر به میزبانی انجمن مراقبت‌های بین‌المللی پیوند اعضای بدن تایوان را دریافت کرد. این جایزه با موضوع The Epoch Times با همکاری TAICOT و با هدف متوقف کردن برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی در چین برپا شده بود. بیش از ۱۰ سال تحقیق وکلا، خبرنگاران، دادستان‌ها و پزشکان در سراسر جهان نشان داده است که رژیم چین به طور سیستماتیک اقدام به برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی کرده است. اقدامی که اکنون به یک جرم جهانی تبدیل شده است.