هیات‌های خارجی باستان‌شناسی با انتخاب آثار شاخص دنبال منافع خود هستند/ برخی باستان‌شناسان دچار این توهم هستند که هر سال باید کاوش کنند/ عده‌ای با رابطه مجوز عملیات نجات‌بخشی می‌گیرند/ انجام لایه‌نگاری‌های غیرضروری ناشی از نبود بینش است