رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 با …موسسه زبان نگارساخت سوله وسالن و اتاق ایزوله با …طراحی و تولید انواع سویول جوینت

استفاده از نظرات دانشگاهی در تصمیمات کشوری
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها گفت: اگر نیروهای مستعد و نخبه حوزه وارد فضای دانشگاهی شوند، ثمره بسیار مناسبی خواهد داشت و می توان از این فرصت به بهترین نحو بهره برد. به گزارش ایلنا به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام مصطفی رستمی در دیدار با آیت الله اعرافی که در دفتر مدیر حوزه علمیه در قم برگزار شد، عنوان کرد: مجموعه نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نماینده حوزه علمیه در محیط‌های دانشگاهی است. وی افزود: ما با شورای عالی انقلاب فرهنگی توافقی داشتیم که اگر حکمی قرار است درباره دانشگاه‌ها داده شود، قبل از آن از ما مشورتی بگیرد تا جریان سوء به راه نیفتد. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، گفت: اگر ما طرف مشورت تصمیمات قرار بگیریم، به نوعی می‌توان در تصمیم گیری‌ها حکمت را هم در نظر گرفت. حجت الاسلام والمسلمین رستمی یادآور شد: اگر بدنه‌ای از اساتید مومن با مجموعه نهاد رهبری دانشگاه‌ها در ارتباط باشد، بسیاری از موج سازی‌ها در فضای مجازی رخ نخواهد داد، در قضیه بنزین اگر جامعه دانشگاهی به کار ورود می‌کرد، نیاز به ورود رهبر معظم انقلاب نبود. وی ادامه داد: اگر نیروهای مستعد و نخبه حوزه وارد فضای دانشگاهی شوند، ثمره بسیار مناسبی خواهد داشت و می توان از این فرصت به بهترین نحو بهره برد.