میگلرد کامپوزیتتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …تولیدی ورزشی صادقی

نامه جمعی از کارگران فلزکار به رئیس‌جمهور/ کلونی‌های کارگری در عسلویه ضدعفونی شوند و ساعت کاری کارگران را کم کنید