ابلاغ دستورالعمل
رئیس سازمان آموزش ‌و پرورش استثنایی کشور دستورالعمل تهیه و تولید محتوای آموزش مجازی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد. به گزارش ایلنا، همه گیری ویروس کرونا در کشور و تعطیلی مدارس، نظام  آموزشی و پرورشی کشور را با یک چالش جدی مواجه کرده که این چالش موجب تغییر مسیر فرآیند یاددهی-یادگیری  و استفاده از امکانات خاص شده ست. استفاده از فضای مجازی در ارائه خدمات آموزشی، توانبخشی و مشاوره ای در شرایط تعطیلی مدارس، با در نظر گرفتن تفاوت های فردی دانش آموزان با نیاز های ویژه ضرورت پیش بینی تمهیدات خاصی برای گروه های مختلف معلولیت را مضاعف می کند. از این رو سازمان آموزش و پرورش استثنایی به منظور ایجاد وحدت رویه در تولید محتوای آمورشی و تشکیل بانک جامع اطلاعاتی، «دستورالعمل تهیه و تولید محتوای آموزش مجازی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه» را که براساس ویژگی ها و استاندارد های آموزشی متناسب با شرایط این دانش آموزان تدوین شده است، به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد. انتهای پیام/