مشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …لیست قیمت تیرچه پیش تنیده (bpico)

قراردادهای یکماهه و نبود قرارداد برای کارگران مایه شرمساری است/ رشد صنعتی و اقتصادی فقط با فراهم شدن شرایط منصفانه برای کارگر ممکن است/ دولت فشار را از دوش کارفرمایان بردارد