سمعک هوشمند و فوق نامرییاجاره خودرو وتشریفاتسرور اچ پی HP DL360 G7 8SFF جدیدچاپ انواع کارت pvc هوشمند ،کارت …

معلمان خودجوش وارد عرصه آموزش مجازی شدند
​مدیرکل دفتر تولید محتوای فنی و حرفه ای و کاردانش گفت: در حوزه آمادگی آموزش تخصصی به دبیران در حوزه فناوری ‌اطلاعات می توانیم بین ۵ تا ۷ هزار معلم را برای این آموزش ها پوشش دهیم. ‎به‬ گزارش‬ ایلنا، افشار بهمنی مدیرکل دفتر تولید محتوای فنی و حرفه‌ای و کاردانش به تفاهم نامه منعقد شده با وزارت کار گفت: ‌چند ماه قبل در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره آموزش های کارآفرینی با وزارت کار تفاهمی برای آموزش معلمان برقرار و کار ‌انجام شد. فارغ از تفاهم نامه وزارت کار با آموزش و پرورش که قرار است امسال مجدد بازبینی ‌شود، صحبت هایی با دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار انجام شده و امیدواریم آموزش‌ها در تابستان بعدی تداوم یابد.‌‎ وی درباره وعده نماینده سازمان فناوری اطلاعات در این برنامه مبنی بر آمادگی آموزش تخصصی به دبیران در حوزه فناوری ‌اطلاعات گفت: می‌توانیم بین ۵ تا ۷ هزار معلم را برای این آموزش‌ها پیش بینی کنیم. ما ۲۹ تیر امسال در راستای آموزش‌های ‌مکمل و تحقق بند ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، به منظور فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای هوشمندسازی مدارس و ‌اتصال آنها به شبکه ملی ارتباطات امضا شد.‌‎ وی افزود: می‌توانیم از این ظرفیت برای توانمندسازی مدیران نیز استفاده کنیم. برنامه چند بعد دارد و دبیران فناوری این ظرفیت ‌را دارند و باید توجه بیشتری در حوزه آموزش عمومی بشود و ظرفیت تا ۲۰ هزار نفر هم می‌تواند توسعه یابد.‌‎ بهمنی با بیان اینکه آموزش‌های مجازی را برای مدرسان دروسی چون کاربرد فناوری‌های نوین انجام داده‌ایم اما واقعیت این ‌است که آموزش مجازی مکملی آموزش حضوری است گفت: اگر بستری برای آموزش حضوری در تابستان محقق شود تکمیل ‌کننده آموزش‌های حضوری است و تابستان زمان مناسبی برای این امر خواهد بود.‌‎ وی با بیان اینکه برنامه درسی و محتوای ارزشمند متناسب با استانداردهای ملی و بین المللی تنظیم شده است گفت: دغدغه ما ‌فاصله محتوای تولید شده و برنامه اجرا شده است و در سطح ستاد تا صف درگیری‌هایی داریم. در همین تعطیلات اسفندماه ‌معلمان ما خودجوش وارد عرصه آموزش مجازی شدند اگر بتوانیم به مدرسه محوری و توسعه مشارکت ها بیشتر توجه کرده و ‌به سمت کاهش تمرکز برویم کیفیت و خروجی آموزش ها با نیازهای منطقه‌ای و بازار کار و نیاز ملی بیشتر فراهم می‌شود.‌‎ وی ادامه داد: سیاست مدرسه محوری و آزادسازی برناه درسی را برای برنامه بوم قر ار دادیم و امید است در عمل محقق کنیم. ‌چالش جدی ما در این بحث این است که اجرای برنامه نیازمند زیرساخت های متنوعی است و تحقق آن به تنهایی از عهده آموزش ‌و پرورش بر نمی آید و باید شرکای اجتماعی ما پای کار بیایند و کمک کنند تا کیفیت بهتری عرضه شود.‌‎ وی درباره دروس هنرستانی مرتبط با فناوری اطلاعات گفت: رشته شبکه و نرم افزار یارانه یک رشته مهارتی و پودمانی است ‌اما در شاخه فنی، در شورای سنجش و پذیرش دانشجو کنکور برای آن در نظر گرفته اند و دانش آموز ما باید دوباره به سمت ‌آمادگی برای کنکور برود. ‌‎ او ادامه داد: ۱۰ رشته مرتبط با فناوری اطلاعات در شاخه کاردانش داریم که تولید محتوای الکترونیکی، بازاریابی در حوزه ‌کاردانش، برنامه نویسی پایگاه داده، طراحی و توسعه صفحات وب، برنامه نویسی بازی های یارانه ای از جمله آنهاست. فقط ‌آموزش و پرورش به تنهایی برنامه ها را تدوین نکرده و از مشارکت دستگاه های مختلف استفاده کرده اما صرفاً این همکاری در ‌حوزه تولید محتوا بوده است. فرصت ارزشمندی است که بیشتر روی معلمان و مدیران مدارس تمرکز کنیم.‌‎ وی با اشاره به تفاهم نامه با وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت ها گفت: از وزارت ارتباطات توقع بیشتری برای تحقق ‌تعهدات تفاهم نامه داریم.