اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آغاز طرح واکسیناسیون ۲۶ هزار نفر از کارگران شهرداری علیه هپاتیت ب/ وعده اختصاص زمین  به مراکز سلامت در ۸۰  نقطه جنوب تهران