پرواز بانوان فوتبال ایران به ازبکستان با خلبان خانم (ویدیو)