انتقال ۱۶۴ هزار برگ اسناد آرشیوی دادگستری ایرانشهر به سیستان و بلوچستان

انتقال ۱۶۴ هزار برگ اسناد آرشیوی دادگستری ایرانشهر به سیستان و بلوچستان
یکصد و ۶۴ هزار برگ اسناد آرشیوی دادگستری شهرستان ایرانشهر که متعلق به اسناد حقوقی و مکاتبات مردمی متعلق به سال ۱۳۲۰ به بعد است به مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان انتقال یافت. به گزارش ایلنا، پرونده‌های راکد دادگستری شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان پس از بررسی تعیین تکلیف و از حدود دو میلیون برگ اوراق و پرونده‌های راکد، تعداد یکصد و ۶۴ هزار برگ کارشناسی شد که این اسناد دارای ارزش نگهداری شناخته شدند. لازم به توضیح است، اسناد کارشناسی شده دادگستری شهرستان ایرانشهر به مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان انتقال یافت و اسناد آرشیو شده دادگستری ایرانشهر مربوط به اسناد حقوقی و مکاتبات مردمی متعلق به سال ۱۳۲۰ به بعد است. انتهای پیام/