یک ماه از معوقات مزدی کارگران ابنیه فنی تراورس پرداخت شد

یک ماه از معوقات مزدی کارگران ابنیه فنی تراورس پرداخت شد
شرکت «تراورس» یک ماه از مطالبات معوقه کارگران ابنیه فنی راه آهن را پرداخت کرد. به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ابنیه فنی تراورس گفتند که روز گذشته (هفتم آذر ماه)، معادل یک ماه از معوقات مزدی خود را دریافت کردند. این کارگران درباره سرنوشت دیگر مطالبات خود می‌گویند: در حال حاضر به غیر از یک ماه معوقات مزدی پرداخت شده که مربوط به نیمی از حقوق ماه‌های شهریور و مهر ماه سال جاری است، حدود یک ونیم ماه دیگر طلبکاریم. کارگران شرکت ابنیه فنی می‌گویند: مهمترین مشکل حال حاضر کارگران نامشخص بودن وضعیت کارگران بعد از واگذاری تراورس به شرکت دولتی راه آهن است.   انتهای پیام/