اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سفیر کویت رونوشت استوارنامه خود را تقدیم امیرعبداللهیان کرد