تعمیر پرینتر در محلداروخانه اینترنتی داروبیارچاپ کارت پی وی سیچراغ لب پله روکار mcr

تخلف بزرگ هنگام ورود عزیزی خادم به هیات رییسه فدراسیون فوتبال(سند)
رییس فدراسیون که با شعار شفاف سازی وارد ساختمان سئول شده،می تواند بهترین فردی باشد که به ابهامات پاسخ می‌دهد. به گزارش خبرنگار ایلنا، شهاب عزیزی خادم ۹ سال پیش در چنین روزهایی نخستین بار حضور در صندلی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال را تجربه کرد. با این وجود ابهامی عجیب همچنان درباره او وجود دارد و بهتر است عزیزی خادم اکنون که به صندلی ریاست فدراسیون رسیده و با شعار شفاف سازی پا به این عرصه گذاشته، نسبت به آن پاسخ روشنی بدهد.  پرسش این است که خادم چگونه در شرایطی که ۳۵ سال تمام نداشته برخلاف متن صریح اساسنامه وقت به فرآیند انتخابات پای گذاشت و در نهایت عضو هیات رییسه شد؟ عکس شناسنامه و تصویر اساسنامه وقت فدراسیون گویا است و اگر خادم پاسخی برای این تخلف آشکار نداشته باشد ممکن است تبعات این تخلف بزرگ گریبانش را در آینده بگیرد.