اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گردشگری ظرفیت بزرگی برای دیپلماسی عمومی و انقلابی ایران است