تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …المنت رطوبتی هوشمند

حمله بازیکنان پرسپولیس به تصویربردار در بازی با سپاهان (ویدیو)