از حرف‌های امیرعبداللهیان و باقری‌کنی می‌توان فهمید که راهبرد ایران تغییری نکرده است/ در صورت زمان‌بر بودنِ «توافق نهایی»، «توافق موقت» مدنظر است/ هیات …

از حرف‌های امیرعبداللهیان و باقری‌کنی می‌توان فهمید که راهبرد ایران تغییری نکرده است/ در صورت زمان‌بر بودنِ «توافق نهایی»، «توافق موقت» مدنظر است/ هیات پرتعداد ایران نشان می‌دهد که «زمان» برای ما هم مهم است