اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کمیسیون برنامه و بودجه افزایش حقوق سربازان را بررسی می‌کند