اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سعید آذری : نقش عزیزی خادم در مذاکره با فیفا بسیار مهم است